Aan het werk

Zelfstandig ondernemen
Een andere mogelijkheid om weer aan het werk te gaan, is voor u zelf te gaan beginnen. U kunt bijvoorbeeld een eigen bedrijf gaan stichten, of als ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel) aan de slag gaan. Wanneer u vanuit een werkloze situatie als zelfstandige wilt gaan werken, kunt u vaak gebruik maken van speciale regelingen en voorzieningen, die hiervoor in het leven zijn geroepen.
Op deze manier zou u, wanneer u bijvoorbeeld altijd al de ambitie gehad heeft om een eigen bedrijf te beginnen, dit kunnen realiseren vanuit uw huidige (werkloze) situatie.
Het UWV (in geval van een WW-uitkering) en de sociale dienst van de gemeente (in geval van een WWB-uitkering) zijn welwillend om u te ondersteunen wanneer u als zelfstandige aan de slag wilt, indien uw plannen als levensvatbaar worden beschouwd. U kunt in dat geval gebruik maken van een regeling die in de WW en WWB is opgenomen. U krijgt dan de tijd een eigen bedrijf op te zetten met behoud van uitkering, en zonder sollicitatieplicht.
Voor de WW-ers is deze periode een half jaar, en voor de WWB-ers is dit een jaar. Hou er rekening mee als u vanuit de WW als zelfstandige gaat werken, dat de uitkering als een voorschot geldt. Na twee jaar worden door het UWV de inkomsten voor 70% verrekend met de uitkering.
Tevens dient u zich wanneer u een bedrijf opstart vanuit de bijstand te laten begeleiden door een deskundige. Er dient onder andere een degelijk bedrijfsplan te worden geschreven alvorens er kan worden begonnen met ondernemen. Ook kunt u in aanmerking komen voor een voorbereidings- , startkrediet of inkomensaanvulling op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u terecht bij de voor u relevante instantie.

 

Solliciteren
Wanneer u een uitkering (WW, WWB, IOAW of IOAZ) ontvangt, bent u verplicht om te solliciteren. Lees meer

       
     

Netwerken
Verder is het van belang de mogelijkheden van uw (sociale) netwerk goed te gebruiken. Lees meer

       
     

WIJ-uitkering
Werkloze jongeren tot 27 jaar, die een WIJ-uitkering aanvragen, krijgen met het Werkleeraanbod te maken.
Lees meer

 

Re-integratie
Wanneer u vanuit een arbeidsongeschikte positie weer de arbeidsmarkt op wilt, kunt u een re-integratietraject volgen. Lees meer

 

Zelfstandig ondernemen
Een andere mogelijkheid om weer aan het werk te gaan, is voor u zelf te gaan beginnen. Lees meer

 
           
     

© alle rechten voorbehouden | www.zonderwerk.nl | 2009 | disclaimer | contact | webdesign: lukensonline