WW (WerkloosheidsWet)- uitkering

WW is een uitkering voor werknemers die werkloos worden door ontslag.                                     Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan enkele voorwaarden. Zo dient u verzekerd te zijn voor werkloosheid (wanneer u jonger bent dan 65), bent u niet door eigen schuld werkloos geworden, en heeft u in de periode vóór uw werkloosheid 26 van de 36 weken gewerkt (voor musici en artiesten geldt een andere wekeneis). Ook kunt u een WW-uitkering aanvragen als u een deel van uw baan kwijtraakt. Tenslotte dient u per direct beschikbaar te zijn voor betaald werk, en bereid zijn passend werk te aanvaarden. U kunt de WW-uitkering aanvragen bij het UWV WERKbedrijf.
De hoogte van de uitkering bedraagt gedurende de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon (max. 185,46€ per dag), en 70% vanaf de derde maand.
De duur van de uitkering is afhankelijk van iemands aantal gewerkte jaren vóór de werkloosheid.
De duur van de uitkering is in maanden even lang als het arbeidsverleden in jaren (met een minimum van drie maanden, en een maximum van 38 maanden uitkering).
De betaling van WW-uitkeringen wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV.

>>Ga terug

 

Meer info over uitkeringen?

Wanneer u meer informatie wilt over de verschillende uitkeringen, dan verwijzen we u graag naar de volgende pdf-file van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Klik hier om te downloaden. Uiteraard kunt u ook het forum op de site raadplegen. Op het forum is het namelijk mogelijk info uit te wisselen.

       
     

Zelfstandig ondernemen

Ook is het natuurlijk mogelijk om bijvoorbeeld zelf te gaan ondernemen wanneer u in een werkloze situatie bent beland. Graag verwijzen wij u naar de pagina 'aan het werk' voor meer informatie over dit item.

       
     

 

           
     

© alle rechten voorbehouden | www.zonderwerk.nl | 2009 | disclaimer | contact | webdesign: lukensonline