Werkloos, wat nu?

Wanneer u zonder werk komt te verkeren, is het natuurlijk zaak dat u inkomen houdt. Gelet op het sociaal stelsel in Nederland is het goed mogelijk dat u recht heeft op een uitkering. Om een uitkering aan te kunnen vragen dient u zich overigens eerst in te schrijven bij UWV WERKbedrijf (voorheen CWI). Dit kan gedaan worden via de site www.werk.nl. Let op: hier heeft u DigiD voor nodig! Wanneer u niet over internet beschikt kunt u een vestiging van UWV-werkbedrijf bij u in de buurt bezoeken. Op deze pagina zijn alvast de verschillende mogelijke uitkeringen eens voor u op een rij gezet.

WW (WerkloosheidsWet)- uitkering
WW is een uitkering voor werknemers die werkloos worden door ontslag. Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan enkele voorwaarden. Zo dient u verzekerd te zijn voor werkloosheid (wanneer u jonger bent dan 65), bent u niet door eigen schuld werkloos geworden, en heeft u in de periode vóór uw werkloosheid 26 van de 36 weken gewerkt (voor musici en artiesten geldt een andere wekeneis).

>> Meer informatie

Deeltijd-WW
Met het oog op de huidige economische crisis is per 1 april 2009 een nieuwe wet van kracht gegaan, de deeltijd WW-uitkering. Op deze manier hoeven bedrijven die in ernstige nood verkeren niet meteen hun werknemers te ontslaan, maar kan er gebruik gemaakt worden van de regeling deeltijd-WW.

>> Meer informatie

WWB (Wet Werk en Bijstand)- uitkering
WWB is een uitkering voor mensen die te weinig inkomsten hebben om van te leven en die geen recht (meer) hebben op andere inkomsten (bijvoorbeeld ook na het verstrijken van de WW-looptijd).

>> Meer informatie

IOAW/ IOAZ
De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening op het niveau van het sociaal minimum. De IOAW is bestemd voor de oudere langdurige werklozen.

>> Meer informatie

IOW
Deze wet is er op gericht dat oudere werklozen (60+, die tussen 1 okt 2006 en 1 juli 2011 werkloos zijn geworden, en langer dan drie maanden recht hebben op WW) na de WW een minimum inkomen ontvangen.

>> Meer informatie

TW (Toeslagenwet)
De Toeslagenwet is een wet die de uitkeringen aanvult tot het sociaal minimum als het totale inkomen van de uitkeringsgerechtigde en zijn of haar partner hieronder ligt.

>> Meer informatie

WIJ (Wet Investeren in Jongeren)
De regering heeft bepaald dat jongeren tot 27 dienen te leren en/of te werken. Dit houdt in dat werkloze jongeren die niet aan de studie zijn, werkzaamheden in de vorm van arbeid en/of studie moeten verrichten.

>> Meer informatie

 

Meer info over uitkeringen?

Wanneer u meer informatie wilt over de verschillende uitkeringen, dan verwijzen we u graag naar de volgende pdf-file van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Klik hier om te downloaden. Uiteraard kunt u ook het forum op de site raadplegen. Op het forum is het namelijk mogelijk info uit te wisselen.

       
     

Zelfstandig ondernemen

Ook is het natuurlijk mogelijk om bijvoorbeeld zelf te gaan ondernemen wanneer u in een werkloze situatie bent beland. Graag verwijzen wij u naar de pagina 'aan het werk' voor meer informatie over dit item.

       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
     

© alle rechten voorbehouden | www.zonderwerk.nl | 2009 | disclaimer | contact | webdesign: lukensonline