Kern zonderwerk.nl

Zonderwerk.nl verschaft informatie over de implicaties van het werkloos worden. Deze informatie loopt uiteen van een beschrijving van de instanties waar men zonder werk mee te maken krijgt, tot aangereikte mogelijkheden om spoedig weer actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Zonderwerk.nl ontstaat vanuit het besef dat het mondiale maatschappelijke probleem dat kredietcrisis heet, negatieve gevolgen met zich meebrengt voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking. Zoals de grafiek van het CBS in de rechterkolom aangeeft neemt de werkloosheid toe en neemt het banenaanbod af.

Crisistijd
Bedrijven worden door de crisis steeds vaker gedwongen personeel te ontslaan. In meerdere sectoren (waaronder de bouw, horeca, makelaardij, en de uitzendbranche) zijn de implicaties van de recessie al geruime tijd ernstig merkbaar.
De recessie, en de bijbehorende laagconjunctuur die logischerwijs voor veel mensen onzekerheid (dan wel een zekere mate van angst) met zich meebrengt, vormt daarmee een probleem dat de gehele Nederlandse bevolking aangaat.

De site biedt enig houvast om zo goed mogelijk om te gaan met de werkloze situatie waarin men is beland, of die mogelijkerwijs aanstaande is. Naast de noodzakelijke uitleg over de (wellicht als negatief ervaren implicaties) van werkloosheid komt de focus van de site te liggen op de kansen die het met zich meebrengt.

Interactie
De site zal naast een informatieve bron, een interactief karakter bevatten. Dit interactieve karakter uit zich in een forum waarop eenieder die daar behoefte aan heeft, ervaringen uit kan wisselen met andere mensen die belangstellend zijn, of wellicht in een soortgelijke situatie zijn beland. Door interactieve raadgeving en ondersteuning wordt er beoogd een degelijk platform te ontwikkelen waarmee de beroepsbevolking zo goed mogelijk kan anticiperen op het verschijnsel 'werkloosheid'.
Op den duur zal het tevens mogelijk worden om op de site, in het kader van de interactiviteit, online te chatten met geïnteresseerden.

De site zonderwerk.nl is recentelijk gelanceerd. Er zullen de komende tijd de nodige updates plaatsvinden om de site te voltooien.

 

Bezoek het forum

       
     

vacatures en werkloosheid

       
     

Contact

contact
             
     

Economisch nieuws

 

 
             
     

© alle rechten voorbehouden | www.zonderwerk.nl | 2009 | disclaimer | contact | webdesign: lukensonline